Velkommen til Danish Crane Building A/S

Vi leverer traverskraner, proceskraner, svingkraner, wiretaljer, kædetaljer og portalkraner baseret på et bredt standardprogram, der tilpasses efter hver kundes behov og ønsker. Vores kompetente serviceafdeling udfører kranservice- og vedligeholdelsesopgaver, ombygninger samt lovpligtige eftersyn på kraner og udstyr af alle fabrikater.

Blandt de særlige områder af nye kraner fra DCB på verdensmarkedet er maskinrumskraner, der udvikles og produceres til skibsværfter over hele kloden og robotkraner til bl.a. kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og mejerier.

Vi er den eneste danske kranfabrik, der har kompetence og kapacitet til alle faser i udvikling, projektering og produktion af kraner.