Service af Løftegrej

Husker du, at få kontrolleret dit løftegrej én gang om året?

Alle former for løftegrej skal jf. lovgivning kontrolleres og godkendes årligt. Det gælder rundsling, sjækler, kædesling, vaccumåg, magneter mm.

Med DCB som servicepartner, har du efter endt eftersyn adgang til dine servicerapporter online via vores hjemmeside.

Er du overskredet på dato, eller ønsker du en ny kompetent partner, som samtidigt har markedets skarpeste pris? Så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 98353133 el.

Karsten Nørreholm på
Jan Kristiansen på
Ulla Studsgaard på

Eller på


Udsnit fra Arbejdstilsynet:

§ 25. Eftersyn skal foretages af en sagkyndig person. Eftersyn skal gennemføres efter fabrikantens anvisninger eller på anden ligeså forsvarlig måde. Såfremt fabrikanten ikke har angivet et eftersynsinterval, skal der gennemføres et eftersyn mindst hver 12. måned, medmindre anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel tilsiger noget andet. Krav om eftersyn og til eftersynets gennemførelse, herunder fastlæggelse af eftersynsinterval, kan dog være underlagt særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet.