Affaldskraner

Semi- og fuldautomatiske kraner for håndtering af affald anvendes såvel på forbrændingsanlæg som på anlæg for sortering af affald.

Der skelnes imellem ubehandlet affald og forbehandlet affald, hvor ubehandlet affald ofte ønskes neddelt inden videre behandling.

Betjening sker i så fald enten via kranførerstol/radiostyring eller fuldautomatisk.

Kranerne opererer typisk i ubemandet fuldautomatisk drift med mulighed for fjernovervågning.

DCB er totalleverandør af fuldautomatiske krananlæg, hvor vort teknikerteam professionelt bistår med løsninger, der præcist og pålideligt modsvarer de stillede krav til anlægget.

Kendetegnende for automatiske kraner er:
- kontinuert drift, ubemandet
- høj ydelse for anlægget, mindst 15 operationer pr. time
- design levetid for >10 år i kontinuert drift
- høj rådighed af anlægget, normalt >96% (stabilitet)

FLERE BILLEDER AF AFFALDSKRANER FRA DCB