Halmkraner

Automatiske kraner for håndtering af halmballer sker i forskellige varianter afhængig af antallet af baller der håndteres pr. løft.

Ved enkeltballer er kranens funktion typisk at flytte halmballer ind til procesanlæg for videre behandling fra et lager, hvor dette er kranens eneste funktion.

For de større kraner, hvor flere baller håndteres samtidigt, kombineres kranen med et lagerstyringssystem, hvor vægt og fugtindhold i ballerne måles med udstyr på kranen.

Betjening sker i så fald enten via kranførerstol/radiostyring eller fuldautomatisk.

Kranerne opererer typisk i ubemandet fuldautomatisk drift med mulighed for fjernovervågning.

DCB er totalleverandør af fuldautomatiske krananlæg, hvor vort teknikerteam professionelt bistår med løsninger, der præcist og pålideligt modsvarer de stillede krav til anlægget.

Kendetegnende for automatiske kraner er:
- kontinuert drift, ubemandet
- høj ydelse for anlægget, mindst 15 operationer pr. time
- design levetid for >10 år i kontinuert drift
- høj rådighed af anlægget, normalt >96% (stabilitet)

FLERE BILLEDER AF HALMKRANER FRA DCB