Fliskraner

Automatiske kraner for håndtering af flis dækker over håndtering af en række forskellige materialer i bulkform, men fortrinsvis skovflis, træpiller, pellets, neddelt returtræ eller lignende, grundlæggende alle former for biomasse.

Afhængigt af materialets beskaffenhed anvendes enten skovlgrab eller polygrab.

Kranerne opererer typisk i ubemandet fuldautomatisk drift med mulighed for fjernovervågning.

DCB er totalleverandør af fuldautomatiske krananlæg, hvor vort teknikerteam professionelt bistår med løsninger, der præcist og pålideligt modsvarer de stillede krav til anlægget.

Kendetegnende for automatiske kraner er:
- kontinuert drift, ubemandet
- høj ydelse for anlægget, mindst 15 operationer pr. time
- design levetid for >10 år i kontinuert drift
- høj rådighed af anlægget, normalt >96% (stabilitet)

FLERE BILLEDER AF FLISKRANER FRA DCB